Text är under bearbetning

Energifönster / U-värde

Text är under bearbetning
Alla våra fönster är energimärkta, vilket underlättar för dig att göra ett bra val när det kommer till att välja rätt fönster. Etiketten för energimärkt fönster är ett bevis på att fönstret är provat och produkten är verifierad av ett opartiskt testinstitut. Energimyndigheten förser de fönstertillverkare som är anslutna till energimärkningssystemet med energimärket efter att ha låtit kontrollera uppgifterna genom prövningar och beräkningar. Därför kan du lita på att informationen som du läser är korrekt.

Energiklasserna A-G baseras på fönstrets U-värde. A-klassade fönster har U-värde 0,9 och G-klassade 1,5. A-fönster är mest energieffektiva och G-fönster minst energieffektiva. Alla energimärkta fönster är dock bättre än 2-glasfönster som har U-värde 2,7 – 3,0 eller 3-glasfönster med vanliga klarglas som har U-värde 1,7 – 2,1. Ett A-fönster är till exempel tre gånger bättre än ett 2-glasfönster med vanligt glas. Ett G-fönster är två gånger bättre än ett 2-glasfönster med vanligt glas.

U-värde

Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra fönstret isolerar från kyla. U-värdet på etiketten avser hela fönstret, det vill säga kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Välj fönster som spar energi, pengar och miljön

Endast fönster med Energimyndighetens etikett är klassade som energimärkta fönster i Sverige. Låt dig inte vilseledas av fönster som är energimärkta utomlands där märkningen baseras på helt andra egenskaper. Läs mer på www.energifonster.nu

Endast fönster med Energimyndighetens etikett är klassade som energimärkta fönster i Sverige. Låt dig inte vilseledas av fönster som är energimärkta utomlands där märkningen baseras på helt andra egenskaper. Läs mer på www.energifonster.nu

Energimyndigheten har bland annat till uppgift att skapa villkor för effektiv och hållbar energianvändning. Syftet med “energimärkta fönster” och energifönster är att underlätta för konsumenter att välja fönster som minskar energikostnaderna och därmed koldioxidutsläppen med upp till fyra ton per år och villa.

Energimyndigheten har beräknat att omkring en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerande fönster. Trots detta har vi inga krav på att fönster skall vara energimärkta. Eftersom energin är osynlig köper de flesta sina fönster genom att studera priser och utseende. Följden av okunskapen är att stora mängder energi går genom fönstren och istället ökar uppvärmningskostnaderna.

Behöver du hjälp?

Boka ett kostnadsfritt besök med rådgivning