45tx

Ljudisolering

Med våra smarta energiklassade fönster får du en tystare inomhusmiljö eftersom trafikbuller och liknande oljud minskas avsevärt. Du kan räkna med en sänkning på upp till 34 decibel med vårt standardglas. Sänkningen upplevs som halverad ljudnivå jämfört med äldre, kopplade 2-glas träfönster. Våra kompositfönster är även konstruerade med stålförstärkt flerkammarprofil, vilket ger mycket god ljuddämpning. För specifika krav på ljudisolering erbjuder vi olika typer av specialglas med extra ljuddämpning. Kontakta oss för mer information.