49tx

Smart öppning

Alla våra öppningsbara fönster är utrustade med tvåvägsöppning som standard. De är både sido- och bottenhängda i ett och samma beslag. En smart konstruktion som ger smidigare vädrings- och öppningsmöjligheter. Dessutom innebär flerfaldiga fäst- och låspunkter ökad inbrottssäkerhet och överlägsen tätning mot buller och kyla.