835tx

Återförsäljare av fönster från Schüco

Fönsterfabriken AB är återförsäljare av fönster från Schüco. Schüco utvecklar och saluför systemlösningar för fönster, dörrar, fasader, skjutsystem, säkerhetsteknik och solskydd. Med certifierad kvalitet och unik design har man genom åren skördat stora framgångar.  Med sitt världsomspännande nätverk av partners, arkitekter, projekterare och investerare skapar Schüco hållbara klimatskal som sätter människan och dess behov i centrum. Systemen uppfyller högsta krav på design, komfort och säkerhet. De har en lång livslängd och är mycket energieffektiva. 

Företaget med sina affärsområden metallbyggnation, kompositsystem och solenergi erbjuder målgruppsanpassade produkter för nyproduktion och modernisering som tar hänsyn till de olika klimatzonernas speciella boendekrav. Företaget utvecklar och testar ständigt nya produkter med hänsyn till rådande marknadstrender och standarder. 

Vårt sortiment från Schüco

Inom kompositsystem ser vi idag ett brett sortiment, som innehåller allt från fönster/fönsterdörrar till slide in/skjutdörrar. Inåtgående och utåtgående lösningar finns och även ett unikt system  anpassat för vårt nordiska klimat. Fönster med aluminiumutsida finns också i utbudet.

Idag kan vi även erbjuda ett unikt alu-inside system som kan användas till bland annat passivhus, energismarta lösningar helt enkelt.

ett hus med fönster från schuco

Schücos historia

Schüco grundades 1951, och vid den tidpunkten var det markiser och rullgaller tillsamman med skyltfönster som erbjöds. Produkterna tillverkades i det moderna materialet aluminium. Företaget hade på den tiden 6 anställda. På 1980 talet fick aluminium konkurrens av komposit/pvc och under 1990 talet kom även stål in i det breda utbudet. Innan millennieskiftet hade även solenergi tagit plats under Schücoflaggan. Idag hittar vi bland annat nätverkande fönster, dörrar och fasader som producerar mer energi än de förbrukar. 

Lösningar som är miljösmarta och hållbara för dagens och morgondagens samhälle. Miljöaspekten är viktig för Schüco, lösningar som är miljösmarta och hållbara för dagens och morgondagens samhälle. Ett särskilt återvinningssystem som underlättar miljöarbetet för stor som liten kund finns idag som en naturlig del av Schüco. Schüco är verksam i mer än 80 länder och har över 5400 anställda. Utvecklingen fortgår och framtiden ser spännande ut.