Riktlinjer för kvalitetsbedömning o reklamationshantering av glas.