9tx

Energimärkta fönster

En stor del av vårt produktsortiment består av energifönster, vilket underlättar för dig att göra ett bra val när det kommer till att välja fönster. Att byta fönster på huset är en stor investering, men väljer du energimärkta fönster börjar bytet betala sig direkt i form av lägre uppvärmningskostnad. Nya energimärka produkter ställer extra höga kvalitetskrav på lufttäthet som är en mycket viktig egenskap för energieffektivitet och komfort i din fastighet. EQ ställer krav på lufttäthet, med energimärkt fönster får man ett kvalitetsfönster som håller tätt oavsett väder och vind.

Energimärkta fönster ger bättre komfort

Ett fönster med lågt U-värde är varmare på insidan även när det är minusgrader ute. Därför går det att sitta intill fönstret utan att känna “drag”. Skulle du känna drag beror det oftast på att du förlorar värme genom att stråla kroppsvärme mot en kall yta, t.ex. fönsterrutan. Kalla golv beror oftast på kallras från fönstret. Med välisolerade fönster kan du sitta precis intill fönstret utan att frysa samtidigt som hela rummet känns varmare.

Energifönster är miljövänligt

Energimärkningens krav vad det gäller lufttäthet är mycket högt ställda och säkrar ett energieffektivt fönster som dessutom är fukttätt. Samtidigt får du bättre ljudisolering eftersom där luft kommer in kommer även buller in. Nya energieffektiva fönster ger dig mer tillbaka i form av minskad uppvärmning och du gör även en insats* för miljön. (* en sparad kWh = minskat koldioxidutsläpp med upp mot ett kilo)

Vad betyder energiklass och varför är det viktigt?

Energiklass är från A till G. Energiklasserna baseras på fönstrets totala u-värde samt på hur lufttäthet. Max-tillåtet luftläckage vid referenstryck 100 Pa (Pascal) är:

  • Klass A–D (Q100) 1 m³/h, m²
  • Klass E–G (Q100) 3 m³/h, m²

Exempel: Om fönstret har ett U-värde på 0,7 och läcker max 1 m³/h, m² får det energiklass A, men om det läcker mer får det energiklass E.

Det innebär ju att även om man presenterar ett bra u-värde på hela fönstret så är det kanske så otätt att ni ändå inte får ett bra isolerande fönster till er fastighet. Det är när man kombinerar U-värdena med Lufttätheten som man ser om ett fönster är energieffektivt.

Vilka energifönster ska man välja?

Endast fönster med Energimyndighetens etikett är klassade som energimärkta fönster i Sverige. Låt dig inte vilseledas av fönster som är energimärkta utomlands där märkningen baseras på helt andra egenskaper. Läs mer på www.energifonster.nu

Endast fönster med Energimyndighetens etikett är klassade som energimärkta fönster i Sverige. Låt dig inte vilseledas av fönster som är energimärkta utomlands där märkningen baseras på helt andra egenskaper. Läs mer på www.energifonster.nu

Stor skillnad på Ce märkning och EQ märkning.

Alla fönster som säljs inom EU omfattas av den harmoniserande produktstandarden EN 14351- 1 och ska vara CE-märkta. Det innebär också att fönstrets väsentliga egenskaper ska redovisas i en prestandadeklaration. Syftet med det är att kunden ska kunna jämföra olika tillverkares fönster och kunna göra en relevant bedömning av om fönstret uppfyller nationella krav.

CE-märkning ställer inte krav på värdet/klassen på redovisad prestanda utan endast krav på hur egenskaper ska fastställas och redovisas. Om ett fönster saknar fastställt värde/klass för en egenskap kan tillverkaren välja att redovisa “npd” vilket är en förkortning för “No performance determined”.

Om lufttäthet ska redovisas i CE-märkningen för ett fönster får luftläckaget enligt EN 12207 maximalt uppgår till 50 m3 luft per timme per m2 fönsterarea. Om fönstret inte klarar det eller om egenskapen inte är provad får fönstret ändå CE-märkas om “npd” redovisas, se ovan.

Energimärkning ställer både krav på att fönstret ska vara CE-märkt och krav på värde/klass av utvalda egenskaper i CE-märkningen. Kravet på ett energimärkt fönster i energiklass A är att luftläckaget får uppgå till högst 1 m3. Dvs. endast en 50-del av lägsta klassen i CE-märkningen.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss med dina frågor och funderingar, så återkommer vi till dig så snabbt vi kan!