Om Fönsterfabriken

Om oss

Fönsterfabriken AB har arbetat med tillverkning och utveckling av fönster i trettio år. Med gedigen kompetens i branschen och en grundlig förståelse för våra kunders behov har vi utvecklat ett unikt sortiment. Vi erbjuder smarta lösningar för underhållsfria och energieffektiva fönster, framtagna för att passa alla situationer och behov. Vårt materialval och konstruktionssätt gör våra fönster underhållsfria. Dessutom är alla våra kompositfönster energiklassade och märkta med Energimyndighetens etikett för energimärkt fönster.

Byggvarubedömningen

Vi på Fönsterfabriken AB har fått högsta betyg från BVB (Byggvarubedömningen) vilket vi är ensamma om bland våra konkurrenter – och därför är vi lite extra stolta. Bedömningen innebär att vi på Fönsterfabriken tar ansvar för de material som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

SundaHus

Vi har även fått en bedömning (C+) från SundaHus som arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning.

CE märkning

CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad. En produkt med CE-märkning får säljas på den inre marknaden utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts

Bokstäverna CE påstås ibland stå för Conformité Européenne (’i europeisk överensstämmelse’), men i europeisk lagstiftning definieras inte vad CE står för.

Passiv Hus – certifierade fönster

Passiv Hus är ett välkänt begrepp idag dvs byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme via ventilation. Vid produktion av passiv hus krävs certifierade och välisolerade fönster med ett lågt U-värde. Denna teknik går ut på att man bygger energisnålt och minimerar alla värmeförluster genom klimatskalet (ytterväggen) genom extra isolerande väggar/tak och fönster/dörrar. Och sedan återvinner man all typ av värme från de boende via ventilationen.

En del av våra fönsterserier är Certificerade och godkända för att använda i Passivhus byggnationer.

P märkning

P-märket är en svensk kvalitetssymbol som garanterar att produkten som bär märket minst uppfyller de kvalitetskrav som finns uppställda av EU, i Sverige och branschens egna eventuella krav. P-märket är inte obligatoriskt.

Industrigruppen för PVC fönster

Sveriges ledande tillverkare av PVC-fönster har, tillsammans med Ineos Chlor Vinyls, bildat Industrigruppen för PVC-fönster för att gemensamt informera om produkternas egenskaper. Medlemmarna har sina egna tillverkningsenheter och de använder lite olika profiler i sina fönster. Men alla har samma höga kvalitetskrav.

Välj energimärkt

Nya energimärka produkter ställer extra höga kvalitetskrav på lufttäthet som är en mycket viktig egenskap för energieffektivitet och komfort i din fastighet. EQ ställer krav på lufttäthet, med energimärkt fönster får man ett kvalitetsfönster som håller tätt oavsett väder och vind.

Kostnadsfri konsultation

Är du intresserad av att veta mer om våra produkter? Fyll i kontaktformuläret nedan eller kontakta oss per telefon/mail.
Vi åker hem till dig och ger dig en kostnadsfri konsultation på plats!

Läs mer